Viisi kysymystä tyhjistä liiketiloista: ovatko vuokrat liian korkeita, entä kuinka vuokrat määritellään?

1. Julkisuudessa on käyty keskustelua siitä, että Imatralla kiinteistöjen vuokrataso suhteessa verrokkikaupunkeihin on korkea. Onko Mitran kiinteistöjen vuokrataso korkeampi kuin esimerkiksi Lappeenrannassa?

Mitran kiinteistöjen vuokrataso on esimerkiksi Lappeenrannan keskustan vastaaviin kiinteistöihin verrattuna huomattavasti edullisempi, joissain tapauksissa jopa puolet edullisempi. Lisäksi irtisanomisehtomme ovat asiakkaidemme mukaan joustavammat kuin monessa muussa paikassa.

Keskustelussa on välillä unohtunut se, että Imatrankoskella olevat kiinteistömme ovat melko uusia ja hyväkuntoisia. Se luonnollisesti vaikuttaa vuokran määrään.

2. Millä tavalla vuokrat määräytyvät - kuka vuokrasta päättää, onko vuokrissa neuvotteluvaraa? Millaisia mahdollisuuksia Mitralla on tulla vastaan vuokra-asioissa? 

Vuokrat määräytyvät aina markkinoiden mukaan ja ne neuvotellaan kahden kesken yritysten kanssa.

Vuokrien tulee kattaa vuokrattavan tilan kulut. Mitra Managementin toiminnan tavoitteena on luoda vuokraajan toimintaa tukevat tilaratkaisut sekä toimia kannattavasti.

Yhtiön tulee toteuttaa omistajan määrittelemiä tavoitteita ja huomioida lainsäädännön rajoitteet. Julkinen toimija ei voi polkea hintoja alas, se on valtiontukisäännösten mukaan kiellettyä.

3. Pidetäänkö kiinteistöt mieluummin tyhjinä kuin pyydetään matalaa vuokraa? Miksi vuokraa ei voi laskea alas esimerkiksi vuoden ajaksi?  

Mitra Managementin käyttöaste on tällä hetkellä n. 87%, eli suurin osa tiloista on vuokrattuna ja vajaakäyttöaste on pientä.

Pitkäaikaisten vuokrasopimusten on katettava kiinteistön kulut eikä niitä voida siis tehdä alihintaan. Mikäli vuokralaisen tilanne on haasteellinen, vuokrasta voidaan kuitenkin neuvotella. Esimerkiksi korona vaikutti joidenkin vuokralaisten liikevaihtoon huomattavasti, ja tällöin vuokrista neuvoteltiin vuokralaisen kanssa.

Näissä neuvotteluissa keskeistä on selvittää vuokralaisen muuttunut taloudellinen asema, terveen liiketoiminnan jatkumisen mahdollisuus sekä vuokralaisen kyky selvitä sovituista velvoitteista.

4. Mikä on Mitran rooli uusien yrittäjien houkuttelussa Imatrankoskelle? Markkinoiko Mitra yritystiloja aktiivisesti? Onko tiloista tullut paljon kyselyjä?

Imatrankosken liiketilojen tilanne on nykyisessä maailmantilanteessa huono. Usea kiinteistö on ongelmissa ja Väärätalon kohtalon tiedämme.

Tiloja markkinoidaan ja myydään aktiivisesti ja työ on tuottanut merkittävää tulosta. Viimeisen vuoden aikana liiketiloihimme on tullut yhdeksän uutta vuokralaista – näistä isoimpina muun muassa Kela, Pyörävarikko, Nordea, Suomalainen kirjakauppa sekä Normal.

Liiketilojen kysyntä koko Etelä-Karjalassa on romahtanut. Imatralla toimintansa on lopettanut Väärätalo, ja esimerkiksi Lappeenrannassa kaksi ostoskeskusta on sulkenut ovensa lopullisesti kivijalkakaupan maailmanlaajuisen murroksen johdosta.

Yritämme tehdä kaikkemme, että kiinteistömme säilyvät elinkelpoisina. Tosiasia kuitenkin on, että osa liiketiloista joudutaan kysynnän supistumisen johdosta saneeraamaan toiseen käyttötarkoitukseen.

5. Mikäli kaupungintalo ei muuta Imatrankoskelle, onko tiloille olemassa B-suunnitelmaa? Olisivatko kiinteistöt esimerkiksi myynnissä, jos innokkaita ostajia ilmaantuisi?

Mitra Managementin tavoitteena on tarpeen tullen luopua kiinteistöomistuksesta, jos kaupat ovat yhtiölle taloudellisesti kannattavia. Näin ollen myös Koskentorin liikekeskus on kaupan, mikäli sopiva ostaja löytyisi. Nykyisessä maailmantilanteessa voitollisten kauppojen tekeminen on valitettavasti todella haastavaa.

Jos kaupunki ei tule tiloihin, meidän tulee etsiä tiloihin toista käyttötarkoitusta. Se on nykytilanteessa erittäin haastavaa ja uhkana on, että tilat pysyvät pitkään tyhjinä.

Kysymyksiin vastasi toimitusjohtaja Lassi Nurmi.

Lassi Nurmi
Toimitusjohtaja
05 235 2850