Kyselytutkimuksen tulos: Mitra koetaan vahvaksi alueen kehittäjäksi

Mitra Imatran Rakennuttaja Oy toteutti tutkimuksen alueen yrityksille selvittääkseen miten tunnettu yhtiö. Tulosten mukaan Mitra nähdään vahvana alueellisena kehittäjänä. 

Vastaajista yli puolet eli 53 prosenttia arvioi tuntevansa Mitran hyvin. Vain nimeltä Mitran tuntee runsas neljännes vastaajista. Toiset ovat nimenmuutoksen huomanneet, osa muistaa yhtiön edelleen vanhalla nimellä.

- Olen tähän tulokseen tyytyväinen, mutta meidän on jatkettava yli vuosi sitten tehdyn brändiuudistuksen jalkauttamista, toimitusjohtaja Lassi Nurmi toteaa. Olennainen tulos kyselyssä on se, että Mitra nähdään alueen vahvana kehittäjänä ja aktiivisena toimijana. Mitra mielletään tutkimuksen mukaan kaupunkiin läheisesti liittyväksi yhtiöksi, joka rakennuttaa, hallinnoi ja vuokraa tiloja. Joitakin vastaajia läheinen suhde kaupunkiin mietityttää vastuunkannon selkeyden näkökulmasta. 

Mitralta toivotaan jatkossa lisää viestintää ja yhtiön tutuksi tekemistä yrityksille. Mitralaisten toivotaan jalkautuvan yrityksiin paikan päälle keskustelemaan ja jakamaan tietoa. Myös yhteisiä infotilaisuuksia toivotaan, jolloin yritykset voivat samalla verkostoitua keskenään. 

- Pyrimme pitämään entistä paremmin yhteyttä asiakkaisiin, Nurmi lupaa.

Toimitiloihin tyytyväisiä 

Vastanneista yhdeksällä prosentilla on tarvetta vaihtaa toimitiloja. Syinä ovat tavallisimmin lisätilan tarve tai tavoite ostaa omat toimitilat. Tavallisimmin yritykset kuitenkin arvioivat nykyisiä toimitilojaan varsin myönteisesti.

Mitran tiloissa toimivat antavat toimitilojen viihtyisyydestään parempia arvioita kuin muut yritykset. Samoin tilojen turvallisuus ja vikailmoituksien antamisen helppous saavat Mitran asiakkailta parempia arvioita. Asteikoilla 1-7 kaikki yritykset antavat arvosanan 5,5 nykyisille toimitiloilleen. 

- Erityisesti vikailmoituksiin olemme panostaneet aikaisemmin saadun palautteen perusteella. Se on näköjään kannattanut, Nurmi sanoo.

Mitra saa parhaimmat arviot vuokralaisiltaan laskutuksen oikeellisuudesta, asiakaspalvelun ystävällisyydestä ja yhteistyön yleisestä sujuvuudesta. Mitran asioiden hoito saa kokonaisarvosanan 5,8 asteikoilla 1-7.

Kiitosta Mitra saa etenkin joustavuudesta, yrittäjän näkökulman ymmärtämisestä sekä yritysmäisestä toiminnasta. Palvelunopeudessa nähdään olevan edelleen kehittämisen varaa, samoin asiakaslähtöisyyttä on aina vastaajien mielestä mahdollista parantaa. 

- Yrittäjien arki on hektistä. Kentällä selvästi odotetaan, että kaupunkikonserni on vieläkin ketterämpi.

Vastaajista jopa 42 prosenttia antaisi Mitralle suositteluarvosanana 9 tai 10 asteikolla 0-10. Erityisesti Mitran omat asiakkaat ovat valmiita suositteluun. Ilahduttavia ovat arvolupauksen ”Myö hoidetaan” mukaiset kommentit: ” Kun jotain pyytää niin se tapahtuu. Asiat eivät jää hoitamatta.”

Tutkimukseen vastasi 141 imatralaista yritystä. Tutkimuksen toteutti Innolink Oy. Mukana on Mitran omia asiakkaita sekä yrityksiä ja organisaatioita, joilla ei ole asiakkuussuhdetta Mitraan. Tavallisimmin yritykset edustavat palveluita, rakennusalaa tai kauppaa. 

Nämä asiat tulevat Mitrasta ensimmäisenä mieleen. Sanapilvi on koostettu avoimesta palautteesta niin, että sana näyttäytyy sitä isompana mitä useammin se toistuu palautteessa samanmuotoisena. 

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Lassi Nurmi, p. 05 235 2850, lassi.nurmiatmitra.fi